​​UCS3412 – Bahasa Kebangsaan

Course Description

Untuk mendedahkan kepada pelajar dengan kepelbagaian pengetahuan, kemahiran dan teknik untuk kesedaran pembelajaran sepanjang hayat. Ia juga menyediakan platform kepada pelajar untuk menggunakan kemahiran insaniah seperti komunikasi, kemahiran pengurusan. Melalui penglibatan pelajar, ciri-ciri dan kualiti pelajar, seperti kepimpinan, kerja berpasukan, keyakinan diri, dan lain-lain akan terhasil dengan adanya penglibatan pelajar. ​This course comprises of basic knowledge and skills in workplace communication, providing a fundamental exposure and guide to the carious forms of communication in the workplace covering both verbal communication and written communication. These include practice in conveying ideas and opinions, writing proposals and business letters, preparing reports, oral communication and presentation.

​Content Outline of the Course/Module:

  • Pengenalan
  • Sistem Ejaan dan Sebutan Baku
  • Membaca dan Memahami
  • Penulisan

Course Outcome

Upon completion of this course, students should be able to:

  • Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan dari segi lisan dan tulisan.
  • Berkomunikasi secara lisan dengan berkesan dari segi sebutan dan intonasi, tatabahsa, kosa kata, ungkapan dan laras.
  • Memahami bahan bertulis yang beraneka gaya, dan seterusnya mengungkapkan fikiran secara lisan dan bertulis dengan Bahasa yang betul dan berkesan.

Subject Area

Core

Course Director

Dayang Hartijah Binti Abang Ahmad

Teaching-learning Methods Assessment Methods
​Lecture Assignment Report, Progress Test, Presentation, Examination
Discussion Assignment Report, Presentation
Collaborative Learning Assignment Report, Presentation, Examination
Demonstration Presentation